wat zijn de kosten

Een architect kan u veel kosten, en nog belangrijker, veel tijd en trammelant besparen. Zoals u wellicht al heeft gelezen komt er veel kijken bij het (ver)bouwen van een eigen huis. Voorts begeleidt een architect het gehele proces, en neemt een boel zorgen en verantwoordelijkheden van u over. Een architect heeft verstand van kosten, en kan offertes kritisch en nauwkeurig voor u analyseren waarmee kosten kunnen worden bespaard.

Voor LAB_A is het mogelijk om scherpe offertes neer te leggen die kunnen liggen tussen de 6 en 8% van de bouwkosten, e.e.a. naar gelang de aard van de opdracht. Het honorarium kan ook worden bepaald op basis van een vast bedrag of op basis van tijdsbesteding.

Bij de bovengenoemde bouwkosten gaat het niet om een totale investering voor de bouw van de woning. Daar komen, indien van toepassing, onder meer de volgende kosten nog bij:

– advieskosten externe adviseurs (constructeur en overige adviseurs);
– evt. rentekosten;
– legeskosten (voor bijvoorbeeld een verleende omgevingsvergunning);
– aansluitkosten;
– inrichting/stoffering van de woning;
– tuininrichting;
– keuken en luxe sanitair;

In de eerste fase van het ontwerp voor bijvoorbeeld een nieuw te bouwen woning is het vaak nog moeilijk aan te geven wat de bouwkosten exact zullen zijn. Het gaat immers om een nog te doorlopen ontwerpproces waarbij de woning die beantwoordt aan al uw wensen in samenspraak bedacht moet worden, rekening houdend met het totaalbudget. Wel is het mogelijk om in deze fase o.b.v. ervaring en zogenaamde ‘kengetallen’ (dit zijn m²- en m³-prijzen) een eerste indicatie te verkrijgen. Op het moment dat het voorlopig ontwerp gereed is, is het verstandig al aannemers te laten rekenen, zodat er een goed beeld ontstaat van de consequenties van de gemaakte ontwerpkeuzes voor de bouwkosten. Er moeten dan goede en volledige tekeningen en documenten (zoals bijvoorbeeld een beschrijving van de onderdelen en een afwerkstaat van het interieur) zijn. Deze kunnen door LAB_A in samenspraak met u worden opgesteld. Een bijkomend voordeel is dat de aannemer met de meest aantrekkelijk prijsopgave (dit hoeft niet altijd de goedkoopste te zijn) in een vroeg stadium al aan tafel zit en meedenkt over de uitvoeringswijze en oplossingen, waardoor er kosten bespaard kunnen worden.

<<< terug