werkwijze

Om onze werkwijze te verhelderen hebben wij een stappenplan gemaakt. Klik op de onderstaande link om hiernaar direct door te gaan.

>>> stappenplan

Het ontwerpen of (ver)bouwen van uw huis is een intensief, persoonlijk en langdurig proces. Het is dan ook van groot belang dat het ‘klikt’ tussen opdrachtgever en architect. Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek kunnen wij nader kennis met u maken en u voorbeelden laten zien van gerealiseerde bouwwerken in de vorm van fotomateriaal en technische- en presentatietekeningen. Na het tekenen van de overeenkomst start de verdere uitwerking en zoektocht naar het optimale plan. Een leuk en inspirerend proces waarbij het ontwerp steeds een stap verder uitgewerkt wordt. Hieronder leest u meer over de werkwijze en kunt u het stappenplan bekijken.

Elke opdracht begint met een zorgvuldige inventarisatie van de randvoorwaarden. Dit zijn onder meer de wensen van de opdrachtgever (het programma van eisen, dat ook samen met ons kan worden opgesteld), de locatie en de omgeving, en de mogelijkheden binnen de wettelijke voorschriften. Een analyse van de randvoorwaarden resulteert in een helder ontwerpconcept.

Het ontwerpconcept wordt vervolgens vertaald naar een concreet ontwerp. Tijdens dit proces zullen zich verschillende keuzemomenten aandienen. Ontwerpen is kiezen. Kiezen uit ontwerpvarianten, materialen en detailleringen, om tot een oplossing te komen die het best past bij de locatie, en tevens beantwoordt aan de wensen van de opdrachtgever. Toetsing van de oplossingsrichtingen aan het beschikbare budget is in alle fasen van het proces noodzakelijk om kostenbewust te kunnen ontwerpen.

Een hoge kwaliteit van het eindresultaat zal alleen bereikt kunnen worden door een goede samenwerking met de opdrachtgever, maar ook met de overige betrokken partijen. LAB_A kan hierin de spil zijn, en de onderlinge afstemming van architect en opdrachtgever met gemeenten, adviseurs en bouwers coördineren. Een persoonlijke benadering en een open houding in een samenwerkingsverband met korte communicatielijnen staan hierbij centraal.

Het uiteindelijke doel van het proces moet zijn om samen met de opdrachtgever bouwwerken te realiseren die geheel beantwoorden aan de wensen, en die zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de (leef)omgeving passend zijn. Bouwwerken, waarop zowel LAB_A als de opdrachtgever trots kunnen zijn.

<<< terug

<<< terug naar diensten