de meerwaarde van LAB_A

Voor wie nooit eerder met een architect heeft gewerkt zal het vanzelfsprekend moeilijk zijn diens toegevoegde waarde compleet te beschrijven. Een misvatting is dat architecten duur zijn, en het bouwwerk ook nog eens extra duur maken door allerlei fraais te bedenken waar niemand om gevraagd heeft. LAB_A  architectuur is een professionele partner in het gehele bouwproces. Van de eerste ontwerpschetsen tot en met de uiteindelijke realisatie en oplevering van een bouwwerk. Door de jarenlange ervaring met het werk voor verschillende architectenbureau’s, alsmede het werken bij de gemeente, is er een gedegen kennis van de hedendaagse bouwpraktijk en wettelijke bouwregelgevingen, alsmede routine in het ontwerpen en technisch uitwerken van bouwplannen ontstaan. Dit vormt een solide basis. Er wordt efficiënt en doelgericht gewerkt, en er zijn geen personeels- of overheadkosten, waardoor er aantrekkelijke tarieven gehanteerd kunnen worden. LAB_A onderscheidt zich door zijn persoonlijke aanpak, open houding en een all-round deskundigheid.

Hieronder staat puntsgewijs in meer algemene zin de meerwaarde van het werken met een architect vermeld:

Maatwerk
Een architect vertaalt uw specifieke wensen naar het te bouwen object. U bent niet gebonden aan standaardoplossingen. Binnen uw budget en de overige randvoorwaarden is vrijwel alles mogelijk.

Inspiratiebron
Een architect stimuleert de ideevorming en draagt alternatieven aan. Dit vergroot de kans op het meest optimale eindresultaat.

Touwtjes in handen
Een architect vervult in alle fasen de rol van regisseur. Hij houdt het overzicht en zorgt ervoor dat het complexe proces van zelf bouwen voor de opdrachtgever behapbaar blijft.

Vraagbaak
Of het nu om gebruik van bepaalde materialen gaat of om een vergunningsaanvraag: een architect kent alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Hij beperkt het aantal onaangename verrassingen tot een minimum.

Rots in de branding
Een architect vormt een buffer tussen u en alle andere betrokken partijen zoals aannemers en overheden. Hij zorgt ervoor dat u niet teveel betaalt en dat procedures niet langer duren dan noodzakelijk is. Bovendien controleert hij of alle andere betrokken partijen hun werk goed en conform afspraak hebben gedaan.

Functionele meerwaarde
U krijgt een gebouwd object dat alle door u gewenste woon-, werk-, verblijfs- en andere functies in zich verenigt.

Esthetische meerwaarde
Het uiterlijk van zowel binnen- als buitenkant sluit aan bij wat u mooi vindt of wil uitstralen en zal ook in algemene zin als smaakvol ervaren worden.

Technische meerwaarde
De technische voorzieningen in het object zijn gegarandeerd in orde en voldoen aan alle normen.

Meer gebruiksgenot
Het dagelijks gebruik van een omgeving waarin u zich prettig voelt, draagt dagelijks bij aan uw welbevinden. Het object zit als gegoten.

Maatschappelijke en culturele meerwaarde
Bouwen met een architect betekent zorg besteden aan alle aspecten. Hiermee draagt u bij aan de maatschappelijke en culturele waarde van de gebouwde omgeving.

Geldelijke meerwaarde
Een architect let overal op. Dat komt de kwaliteit van het object ten goede. Meer kwaliteit betekent over het algemeen een hogere waarde. U investeert dus in een meeropbrengst bij eventuele verkoop.

(bron: www.bna.nl)

<<< terug