nieuws

Bouwbesluit 2012 (per 01-04-2012)

Bij het ontwerpen van bouwwerken krijgt u¬†onvermijdelijk te maken met de (technische) bouwregelgeving(en). LAB_A architectuur beschikt over een gedegen kennis van deze technische voorschriften. Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit komt in de plaats van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeri√ęle regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het nieuwe Bouwbesluit bevat ook enkele nieuwe voorschriften. Lees meer…

Welstandscommissies niet meer verplicht

Gemeenten hoeven bij het beoordelen van bouwplannen geen advies meer te vragen aan een welstandscommissie. Het mag wel, maar hoeft niet. Dat schrijven minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer. Met het besluit lopen de ministers vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Verdere vereenvoudiging van het welstandstoezicht zal in die nieuwe wet vorm krijgen.

Het belang van het inschakelen van een architect bij uw nieuwbouw- of verbouwplannen zal juist dan groter worden.