renovatie galerijflat te Zwolle

Ontwerp: Studio Groen+Schild | projectarchitecten: Ellen Schild, Martijn Wolters
Bouwkundig ontwerp, presentatie en tekenwerk: Martijn Wolters